Przygotowanie plików

 

 

 

 

 

Specyfikacja - PlatformaDruku

Drukarnia internetowa? Dlaczego nie
Pliki można przesyłać w formatach:

- TIFF
- JPG
- PDF
- CDR
Drukarnia internetowa? Dlaczego nie


tiff – o następujących właściwościach:
 
 • proporcje 1:1;
 • 3mm spad z każdej strony;
 • 300dpi rozdzielczości;
 • przestrzeń kolorystyczna CMYK, bez osadzania profili (lub z profilem ISO Coated v2 (ISO 12647-2):2004);
 • plik spłaszczony;
 • projekt wycentrowany na stronie;
 • plik skompresowany wewnętrznie LZW, bądź spakowany jak archiwum ZIP;
 • istotne elementy graficzne muszą być odsunięte przynajmniej o 3mm od linii cięcia (dla teczek i katalogów min 5mm);
 • wszelkie znaczniki cięcia, bigowania etc. muszą znajdować się poza obszarem brutto pracy;
 • pliki muszą być zapisane w trybie 8 bitowym - TURON Platforma Druku nie ponosi odpowiedzialności za błędy kolorystyczne wynikające z zastosowania 16 lub 32 bitów na kanał.
Drukarnia internetowa? Dlaczego nie
Drukarnia internetowa? Dlaczego nie


jpg – o następujących właściwościach:
 
 • proporcje 1:1;
 • 3mm spad z każdej strony;
 • 300dpi rozdzielczości;
 • przestrzeń kolorystyczna CMYK, bez osadzania profili (lub z profilem ISO Coated v2 (ISO 12647-2):2004;
 • plik spłaszczony;
 • projekt wycentrowany na stronie;
 • istotne elementy graficzne muszą być odsunięte przynajmniej o 3mm od linii cięcia (dla teczek i katalogów min 5mm);
 • wszelkie znaczniki cięcia, bigowania etc. muszą znajdować się poza obszarem brutto pracy;
 • pliki muszą być zapisane w trybie 8 bitowym - TURON Platforma Druku nie ponosi odpowiedzialności za błędy kolorystyczne wynikające z zastosowania 16 lub 32 bitów na kanał.
Drukarnia internetowa? Dlaczego nie
Drukarnia internetowa? Dlaczego nie


PDF - PrePress - zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3)
 
 • czcionki zakrzywione;
 • 3mm spad z każdej strony;
 • mapy bitowe wew. pliku pdf muszą być w proporcji 1:1 oraz posiadać rozdzielczość 300dpi (naświetlanie wykonujemy z liniaturą 175 lpi);
 • przestrzeń kolorystyczna CMYK, bez osadzania profili (lub z profilem ISO Coated v2 (ISO 12647-2):2004;
 • projekt wycentrowany na stronie;
 • Dla prac o większej liczbie stron (np.: ulotki dwustronne, broszury i katalogi) - strony w kolejności 1,2,3 ... itd. (bez składek czy oddzielnych plików awers/rewers);
 • istotne elementy graficzne muszą być odsunięte przynajmniej o 3mm od linii cięcia (dla teczek i katalogów min 5mm);
 • wszelkie znaczniki cięcia, bigowania etc. muszą znajdować się poza obszarem brutto pracy;
 • pliki muszą być zapisane w trybie 8 bitowym - TURON Platforma Druku nie ponosi odpowiedzialności za błędy kolorystyczne wynikające z zastosowania 16 lub 32 bitów na kanał.
Drukarnia internetowa? Dlaczego nie
Drukarnia internetowa? Dlaczego nie


CDR - pliki programu Corel Draw (do wersji X7)
 
 • proporcje 1:1;
 • prace lakierowane – osobna strona z podglądem nałożonego lakieru;
 • prace z wykrojnikiem – pierwsza strona praca z liniami wykrojnika, na stronie drugiej grafika bez wykrojnika – falcowanie/bigowanie zaznaczamy na czerwono, cięcie kolorem niebieskim;
 • czcionki zakrzywione;
 • 3mm spad z każdej strony;
 • Dla broszur i katalogów - strony w kolejności 1,2,3 ... itd. (bez składek);
 • bitmapy przygotowane wg wskazówek dla plików TIF (300DPI, CMYK 1:1);
 • prace bez dodatkowych kolorów(nie dotyczy papierów firmowych);
 • praca, wykrojniki i lakier muszą być wyśrodkowane względem strony;
 • przestrzeń kolorystyczna CMYK, bez osadzania profili (lub z profilem ISO Coated v2 (ISO 12647-2):2004;
 • wszelkie znaczniki cięcia, bigowania etc. muszą znajdować się poza obszarem brutto pracy;
 • arkusz musi być ustawiony w takiej samej orientacji jak praca;
 • pliki muszą być zapisane w trybie 8 bitowym - TURON Platforma Druku nie ponosi odpowiedzialności za błędy kolorystyczne wynikające z zastosowania 16 lub 32 bitów na kanał.
Drukarnia internetowa? Dlaczego nie
Drukarnia internetowa? Dlaczego nie
 
 • W związku z możliwością wystąpienia błędów przy generacji plików PDF w postaci WEKTOROWEJ a nie jako bitmapa z programu Adobe Photoshop, pliki wynikowe z programu Adobe Photoshop powinny być zapisywane jako TIFF bez warstw - spłaszczone;
 • W przypadku plików PDF wyeksportowanych z programu Corel Draw, aby uniknąć błędów w wydruku należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty na pracy i połączyć je z tłem - przekształcić na mapę bitową.
 • W przypadku wyboru ulotek składanych należy pamiętać o orientacji stron względem siebie - strony są drukowane z obróceniem wertykalnym/przez prawy bok (zwłaszcza w przypadku ulotek składanych i czytanych w poziomie)
 • Maska na lakier wybiórczy UV lub lakier drip-off powinna być przygotowana jako osobna strona, przygotowana jako 100% Black, o rozmiarze identycznym z rozmiarem strony, na którym lakier ma zostać położony.
TURON Platforma Druku nie ponosi odpowiedzialności za:
 
 • prace przysłane w programie Corel Draw i pliki PDF publikowane z programu Corel Draw oraz wynikające z tego tytułu błędy;
 • konwersję kolorów z programu Corel Draw;
 • prace, w których odległość od linii cięcia nie jest zgodna ze specyfikacją;
 • prace, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe;
 • użycie funkcji overprint - overprint jest usuwany z pracy;
 • błędnie wygenerowane pliki PDF z programu Adobe Photoshop, oraz pliki błędnie wygenerowane przez programy Adobe Photoshop i Corel Draw przekonwertowane przez inne oprogramowanie np. Adobe Indesign.
Drukarnia internetowa? Dlaczego nie
Serwis TURON Platforma Druku
Jeżeli masz pytania:

Serwis TURON Platforma Druku     Zadzwoń: 56 307 07 24

Serwis TURON Platforma Druku    Napisz: info@turon.eu